Generelt om kontantstøtten


Kontantstøtte

Kontantstøtte er en utbetaling til foreldre med barn mellom ett og to år som har ingen eller delvis barnehageplass med statlig driftstilskudd. Du kan ikke få støtte i mer enn 11 måneder.


Fra 1. August 2012 ble det endring i kontantstøtteloven, og det er nå kun to satser: full kontantstøtte eller halv kontantstøtte. Om barnet bor sammen med én, eller begge foreldrene, er støtten den samme. Men støtten kan kun utbetales til den som barnet bor fast med.Bakgrunn for kontantstøtten

Kontantstøtten ble innført 1. august 1998 for 1-åringer, og utvidet til 2-åringer 1. januar 1999. Frem til 1. august 2012 gjaldt den for barn til og med den måneden de fylte tre år. Men den største forskjellen nå er at barn til og med 18 måneder har fått ca. 2000 kroner mer i måneden enn tidligere. Denne ordningen ble innført av regjeringen Bondevik med tanke på at foreldre skulle få mer tid med sine barn, og gjøre mer likhet mellom de som har og de som ikke har barnehageplass med offentlig støtte.Design downloaded from free website templates.